Thông báo

Thông báoThông báo

Một số bài viết và bài viết trên trang web này chỉ được viết bằng tiếng Nhật. Hãy sử dụng hiệu quả chức năng dịch thuật của trang web này. (当サイトの一部の投稿や記事は日本語のみで書かれています。当サイトの翻訳機能を有効にご活用ください)

お知らせ

聖週間&復活祭のミサ時間・Holy Week & Easter Mass Schedule・Lịch trình Tuần Thánh & Thánh lễ Phục sinh(2023年)

お知らせ

【お知らせ】①2022年11月27日以降のミサの賛歌 ②公開ミサの時間

Thông báo

①Lịch trình của Thánh lễ ②Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của thực tập sinh(重要:①公開ミサの時間 ②ベトナム人技能実習生ホットライン )

タイトルとURLをコピーしました